უნივერსიტეტების რეიტინგი Times Higher Education-ის ვერსიით (2013-2014)

 

  1. California Institute of Technology-Caltech (United States)

  2. Harvard University (United States)

  2. University of Oxford (United Kingdom)

  3. Stanford University (United States)

  4. Massachusetts Institute of Technology-MIT (United States)

  5. Princeton University (United States)

  6. University of Cambridge (United Kingdom)

  7. University of California, Berkeley (United States)

  8. University of Chicago (United States)

  9. Imperial College London (United Kingdom)

10. Yale University (United States)

11. University of California, Los Angeles-UCLA (United States)

12. Columbia University (United States)

13. ETH-Zurich-Swiss Federal Institute of Technology Zürich (Switzerland)

14. Johns Hopkins University (United States)

15. University of Pennsylvania (United States)

16. Duke University (United States)

17. University of Michigan (United States)

18. Cornell University (United States)

19. University of Toronto (Canada)

20. University College London-UCL (United Kingdom)

სრულ ჩამონათვალს (400 უნივერსიტეტი) შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ


The Times Higher Education-ის ვერსიით მსოფლიოს უნივერსიტეტების რეიტინგები დამუშავებაში მონაწილეობას იღებდა 50 სპეციალისტი მსოფლიოს 15 ქვეყნიდან.

არსებობს მოსაზრება, რომ მოცემული რეიტინგები გახდა სხვადასხვა ქვეყნების სასწავლებელთა შედარების ოქროს სტანდარტი.

The Times Higher Education-ის რეიტინგები დგება 13 კრიტერიუმის გათვალისწინებით, რომლებიც შერჩეულია ისე, რომ საბოლოო მაჩვენებლები იყოს ზედმიწევნით გაზომილი ყველა მაჩვენებლის მიხედვით, რომელთა შორისაა სწავლების დონე, სამეცნიერო კვლევები და სხვა.

13 კრიტერიუმი ერთიანდება 5 კატეგორიაში:

სწავლების დონე- სასწავლო პროცესის შეფასება (30% საერთო მაჩვენებლიდან)

კვლევები- მოცულობა და მნიშვნელობა (30%)

ავტორიტეტულობა- რამდენად გავლენის მქონეა კვლევა (30%)

წვლილი მეცნიერებაში-კვლევების ინოვაციურობა (2,5%)

სტუდენტთა საერთაშორისო პერსპექტივები (7,5%)