რა უპირატესობები აქვს სწავლას მალტაში?

 

ინგლისურ გარემოში ინგლისური ენის შესწავლა
ინგლისური ენა მეორე სახელმწიფო ენაა მალტაზე, რაც ნიშნავს ინგლისურენოვან გარემოს. ეს კი თავისთავად განაპირობებს ენის შესწავლის პროცესის სიმარტივეს და ეფექტურობას.


შესაძლებლობა ერთმანეთს შეუთავსოთ სწავლა და დასვენება
საუკეთესო დასვენება -სუფთა ზღვა და აქტიური ცხოვრების წესი. აქ შესაძლებელია გაატაროთ თქვენი შვებულება, დაისვენოთ და ამასთანავე შეისწავლოთ ინგლისური ენა.


მალტაზე ინგლისურის შესწავლა ბევრად იაფია ვიდრე ინგლისში
მალტა გამოირჩევა ინგლისური ენის შესწავლის ეფექტურობით, რადგანაც ის ინგლისურენოვანი ქვეყანაა და ინგლისთან შედარებით დაბალი ფასებით. ფასები აქ იწყება 620 ევროდან/2 კვირა (ცხოვრებით და ნახევარპანსიონით)


სპეციალური საზაფხულო სკოლები ბავშვებისთვის
მალტა საუკეთესო ადგილია დაასვენოთ ბავშვი ზღვაზე და შეასწავლოთ ინგლისური ენა ინგლისურენოვან გარემოში

 

განყოფილება "მალტა" ამჟამად იმყოფება დამუშავების და განახლების პროცესში...