დიდი ბრიტანეთი

დიდი ბრიტანეთი -გასაოცარი ქვეყანა  მდიდარი ისტორიითა  და  უძველესი ტრადიციებით. ოდესღაც დიადი კოლონიური იმპერია, რომელსაც ეკავა მსოფლიოს მეოთხედი ტერიტორია. ის დღესაც  წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ და ძლიერ ქვეყანას მსოფლიოში.

აქ ერთმანეთში შერწყმულია  საუკუნოვანი ტრადიციები, მსოფლიო კულტურაში შეტანილი ფასდაუდებელი  წვლილი და   მოწინავე პოზიციები მეცნიერებასა და თანამედროვე ტექნოლოგიებში.

ეს ქვეყანა ყოველთვის იზიდავდა და იზიდავს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან საუკეთესო სპეციალისტებს, ქმნის მათთვის მაქსილამალურად ხელსაყრელ სამუშაო და საყოფაცხოვრებო პირობებს.

 

განყოფილება "დიდი ბრიტანეთი" ამჟამად იმყოფება დამუშავების და განახლების პროცესში...